Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com

 
Mere om vand Minimer

Vandværket opkræver aconto 4 gange om året 1. feb., 1. april, 1 juli og 1. okt. Med sidste rettidige betalingsdag den 10.

 

Pr. 31.dec. laves tillige den årlige opgørelse der udsendes aflæsningskort og det er meget vigtigt at målerne aflæses og indberettes på vandværkets hjemmeside www.blankeroerslevvand.dk, for kun på den måde kan det nøjagtige vandforbrug udregnes og de husstande der betaler vandafledningsafgift det rigtige og nøjagtige beløb.

 

Ved vandspild ud over 10% betaler vandværket og dermed forbrugerne kr. 6,25 pr. m3. så det er også vigtigt at kontakte vandværket hvis man opdager ledningsbrug m.v.

Copyright Rambøll Danmark A/S