Vandværket består i dag af en bestyrelse er efter generalforsamling har konstitueret sig således.

 

Næstformand Jørgen Mikkelsen, Voldbyvej 5, 5500  Middelfart tlf. 28565587

Bestyrelsesmedlem Flemming Nielsen, Sildegravsbanken 9, 5466  Asperup tlf. 64481868

Bestyrelsesmedlem Jørgen I. Jørgensen, Kirkebjergvej 3, 5466  Asperup          

Bestyrelsesmedlem Kim Ellebæk, Kustrupvej 42, 5500  Middelfart tlf. 40162590

Formand Anders Christensen, Kystvejen 25, 5466  Asperup tlf. 21481240

Regnskab samt daglig måler- og medlemsregistrering forestås af

Lotte Pennerup, kontakt blankeroerslev.vand@live.dk

Ved oplysninger om vandværk og ledningsnet kan formand og næstformand kontaktes.

Vandværkets smed er Flemming Nielsen, Sildegravsbanken 9, 5466  Asperup tlf. 26201264

Ved oplysninger om regnskab kan vandværket kontaktes på email:

blankeroerslev.vand@live.dk


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com