Takster

Gældende fra den 1. januar 2018

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr.

Takstblad for  året 2018.

 

Tilslutningsafgift

 

Hovedledningsbidrag kr. 11.000,00

Ledningsbidrag kr. 4.700,00

Stikledningsbidrag kr. 4.600,00

 

Brønd placeres ca. 1 meter inde på grunden

 

Driftsbidrag

 

Fast afgift kr. 700,00 pr. år

Vandforbrug kr. 5,50 pr. m3

Målerafgift kr. 5,00 pr. måler

Statsafgift kr. 5,86 pr. m3

Statsbidrag kr. 0,39 pr. m3

Bidrag til grundvandsbeskyttelse kr. 0,28

 

Gebyrer

Rykkergebyrer kr. 250,00

Lukkegebyr kr. 500,00 + VVS omkostninger

Genåbningsgebyr kr. 500,00 + VVS omkostninger

Gebyr for manuel aflæsning af målere kr. 500,00

 

Alle priser er + moms 25%


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com