Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com

 
Takster Minimer

 
Takster

Gældende fra den 1. januar 2013

Nedenfor angives prisen for vand, som vandværket leverer til og afleder fra forbrugerne samt taksterne på tilslutningsafgift og opkrævningsgebyr.

Takstblad for  året 2013.

 

Tilslutningsafgift

 

Hovedledningsbidrag                             kr. 10.000,00

Ledningsbidrag                                       kr. 4.375,00

Stikledningsbidrag                                  kr. 4.275,00

 

Brønd placeres ca. 1 meter inde på grunden

 

Driftsbidrag

 

Fast afgift interessenter               kr. 700,00 pr. år

-       -        sommerhuse              kr.  800,00 pr. år

Vandforbrug interessenter                               kr. 5,50

-                     sommerhuse                               kr. 6,00

Storforbrugere (over 3.000 m3)                       kr. 5,00

 

Gebyrer

Rykkergebyrer                                            kr. 250,00

Lukkegebyr                                                 kr. 500,00 + VVS omkostninger

Genåbningsgebyr                                        kr. 500,00 + VVS omkostninger

Gebyr for manuel aflæsning af målere        kr. 500,00

 

Andet

 

Vandafgift til skat                                        kr. 5,46 pr. m3

Drikkevandsbidrag                                      kr. 0,67 pr. m3

Alle priser er + moms 25%

Copyright Rambøll Danmark A/S