Log ind   |  
Bestyrelsen Minimer


Al henvendelse her:

Formand Anders Christensen
Kystvejen 25
5466 asperup  
Mobil 21481240

drdunk69@gmail.com

 
Regnskab Minimer
Blanke Roerslev Vandværk I/S
Årsrapport for perioden 1/1-31/12-2011
Indtægter
Salg af vand 327.204
Fast afgift 197.030
Udbytte værdipapirer 31.958
556.192
Udgifter
Køb vand - incl. Regulering -3.208
El 41.432
Reparation af ledningsnet mm 483.793
Kortlægning af vand - amtet 31.500
Vandanalyser 16.965
Øvrige driftsudgifter 9.111
Lønninger mm 31.993
Kontorhold og telefon 5.038
Edb omkostninger 23.328
Forsikringer og kontingenter 8.613
Porto og gebyrer 4.387
Regnskabsassistance 13.000
Møder og generalforsamling, annonce mm 12.772
Kontorartikler 2.848
Kursregulering værdipapirer 23.954
Renter Skat 2.260 707.786
Underskud -151.594


Status pr. 31/12-2011
Aktiver
Indestående Nordea Bank 20.359
Restance forbrugere 17.929
Tilgode udlæg 5.000
Tilgode moms 44.076
Værdipapirer:  
Bankinvenst virksomhedsobligation 3.366 stk kurs 80,58 271.232
Bankinvest højrentelande 3.752 stk kurs 109,3 410.094
Bankinvest Udenlandske obligationer 1.767 stk. kurs 115,32 203.770 885.096
972.460
Passiver
Egenkapital
Saldo 1/1-2011 893.485
Årets resultat -151.594 741.891
Gæld
Skyldig afregning årsopgørelsen 18.090
Skyldig a-skat, arbejdsmarkedsbidrag 8.624
Skyldig atp 270
Skyldig vandafgift 203.585
972.460
Copyright Rambøll Danmark A/S